Maximale vrijheid van vormgeving met mogelijkheden voor functionaliteitsintegratie.

Duurzaam, energie efficiënt, reductie van CO2 emissies, oplopende kostprijsdruk en het niet aflatende vraag naar innovatie drijft automobiel gerelateerde  bedrijven er toe steeds grotere uitdagingen aan te gaan. Ook is er een toenemende behoefte voor klant specifieke oplossingen. Daar staat tegenover dat kleine serie productie en toenemende individuele aanpassingen met conventionele gereedschap gerelateerde technologieën niet kostentechnisch aantrekkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Innovatieve, gereedschaploze AM technologie biedt uitgelezen kansen om middels een nieuwe aanpak  uitdagingen van de automobiliteitsgerichte industrie efficiënt aan te pakken. Het biedt maximale ontwerpvrijheid, terwijl complexe en toch licht gewicht componenten steeds hogere niveaus te bereiken met betrekking tot sterkte, stijfheid of flexibiliteit daar waar nodig.

Additive Manufacturing maakt de productie van componenten mogelijk met geïntegreerde functionaliteit zonder de noodzaak van speciale gereedschappen waardoor ontwikkelings- en productiekosten aanzienlijk beperkt worden. Sterker nog, producenten, leveranciers, OEM’s kunnen  beter inspelen op individuele behoeftes van hun klanten bij de serieproductie van onderdelen. Rapid prototyping op basis van Additive Manufacturing betekend ook dat men de  efficiëntie van onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen kan verbeteren om zo de producten sneller op de markt te kunnen krijgen. De focus ligt daarbij niet op geometrische nauwkeurigheid, maar op time to market, flexibiliteit en individuele klantspecificaties.