Duurzame energie-efficiëntie, constante kostprijsdruk, speciale toepassingen in korte doorloopproductie, niet aflatende levertijdsdruk; industriële bedrijven worden continu geconfronteerd met vele uitdagingen. De productie van kleine series zijn zelden lucratief wanneer gebaseerd op conventionele productieprocessen. Wanneer er op korte termijn wijzigingen doorgevoerd moeten worden levert dat enorm veel onnodig werk en kosten op. Dit brengt de leveringsbetrouwbaarheid met name voor reservedelen ernstig in gevaar.

Additive Manufacturing voorziet industriële bedrijven van volledig nieuwe oplossingen door gereedschaploze productiemethodes. De technologie geeft ontwerpers maximale ontwerpvrijheid. Materiaal wordt alleen daar voorzien waar nodig, voor sterkte en/of functionaliteit. AM is de oplossing voor vervaardiging van lichtgewicht componenten met extreme complexe geometrieën.

AM biedt mogelijkheden om onderdelen in één productieproces van ingebouwde / samengestelde functionaliteiten te voorzien. Gereedschaploze AM is een degelijke kosten effectieve oplossing special voor productie van relatief geringe aantallen. Veranderingen aan delen kunnen kortstondig doorgevoerd worden tijdens het proces waardoor het risico op levertijdvertragingen sterk beperkt wordt.

Daar komt bij dat Additive Manufacturing essentieel efficiënter omgaat met materiaalgebruik. De technologie voorziet erin alleen daar materiaal te gebruiken waar dat nodig is voor sterkte en functionaliteit. Niet gebruikt (poeder)materiaal  kan telkens weer opnieuw gebruikt worden.