Additive Manufacturing van keramiek:
Additive manufacturing technologieën zijn productietechnologieën gebaseerd op sequentiële opbouw in dunne lagen om de gewenste geometrie van een 3 dimensionaal voorwerp te verkrijgen.

Modelconstructie in de computer
Aan het begin van het proces dient het benodigde product gegenereerd te worden als een CAD-model. In tegenstelling tot conventionele productieprocessen zijn er nagenoeg geen vormgevingsrestricties ten opzichte van de geometrie van het product. Hoge complexiteit kan direct, zoals getekend, “geprint” worden zonder de noodzaak van model / vorm-aanpassingen.

Laag voor laag
De data van de individuele lagen wordt gerealiseerd middels de special ontwikkelde software die het product virtueel in laagjes opdeelt. Vervolgens worden deze lagen sequentieel samengevoegd in de machine gedurende het “bouwproces”. Het vormgevingsproces van de individuele lagen vind plaats in een 2-dimentionaal x-y as vlak. De derde dimensie (de z-as) wordt gerealiseerd door de lagen telkens op elkaar te stapelen.

Bewerkingskosten en materiaal besparing
In tegenstelling tot subtractieve productie technologieën zoals frezen, draaien, slijpen e.d. waarbij het product uit blok, staf en/of andere handelsvormen heft men bij additive manufacturing slechts dat materiaal nodig welke aan het eind benodigd is. Dus geen nagenoeg geen verlies van grondstoffen. Dit is vooral van belang door de veelal hoge prijzen van keramische materialen.

Geen gereedschapskosten
Conventionele productietechnieken vragen vaak om gebruik van speciale gereedschappen en matrijzen. Bij additive manufacturing zijn nog speciale gereedschappen nog matrijzen nodig, als zodanig komen deze gereedschapskosten nagenoeg geheel te vervallen.

Vormgeving zonder grenzen
De aanpak met additive manufacturing brengt ongekende nieuwe mogelijkheden binnen handbereik van de ontwerp en (re)engineering praktijk. Normaliter wordt de geometrie van producten bepaald door de productietechniek. Structuren en geometrieën moesten ontworpen worden binnen de restricties van bestaande lossing- en/of bewerkingsmethodes. Als zodanig gaat er overmatig veel functionaliteit verloren terwijl AM dit juist bevorderd en zo tot superieure productfunctionaliteit leidt.
Geen beperkingen meer met betrekking op:
• Ondersnijdingen
• onvervormbaarheid
• dunwandige structuren
• product specifieke karakteristieken (o.a. lossingshoek)